องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00010
วันนี้ 00016
วานนี้ 00016
เดือนนี้ 00267
เดือนก่อน 00423
ปีนี้ 04168
ปีก่อน 05472
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น - 17 ก.ค. 2567(ดู 6) 
  กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567 เพื่อร่วมทำบุญและสืบสานประเพณีเข้าพรรษาของไทย - 15 ก.ค. 2567(ดู 31) 
  ขอเชิญร่วมหล่อเทียนพรรษา ในวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2567 ณ ลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ - 12 ก.ค. 2567(ดู 19) 
  โครงการกำจัดขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" และโครงการ "วัดประชารัฐสร้างสุข" - 8 ก.ค. 2567(ดู 20) 
  รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2567) - 26 มิ.ย. 2567(ดู 701) 
  วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโส่ออกพ่นยุงลาย บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 - 26 มิ.ย. 2567(ดู 36) 
  โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP CCTV - 20 มิ.ย. 2567(ดู 53) 
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 - 18 ม.ค. 2567(ดู 373) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 - 16 ม.ค. 2567(ดู 595) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 - 26 ธ.ค. 2566(ดู 598) 
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 - 9 ม.ค. 2566(ดู 444) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก - 22 ธ.ค. 2565(ดู 427) 
  ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล และอำนวยการท้องถิ่น - 23 มิ.ย. 2565(ดู 570) 
  ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล และอำนวยการท้องถิ่น - 23 มิ.ย. 2565(ดู 499) 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567  - 13 พ.ค. 2567(ดู 108) 
  รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 - 13 พ.ค. 2567(ดู 57) 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 - 18 เม.ย. 2567(ดู 112) 
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 - 18 เม.ย. 2567(ดู 49) 
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 - 15 ม.ค. 2567(ดู 79) 
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 15 ม.ค. 2567(ดู 55) 
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 8 ธ.ค. 2566(ดู 50) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 - บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 17 ก.ค. 2567(ดู 7) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยู พร้อมฝาปิดเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร - 21 มิ.ย. 2567(ดู 38) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 - บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร - 13 มิ.ย. 2567(ดู 51) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู พร้อมฝาปิดเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร - 13 มิ.ย. 2567(ดู 51) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.018 สายบ้านกุดแดง หมู่ 5-สี่แยกหนองแวง ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding) - 15 พ.ค. 2567(ดู 191) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (M67040023400) - 24 เม.ย. 2567(ดู 758) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับผิวถนนด้วยแอสพันท์ติกคอนกรีตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 6 ก.ย. 2566(ดู 761) 

ภาพกิจกรรม

กีฬา อบต.นาโส่คัพ ครั้งที่ 20 (ดู 424)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (ดู 381)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 118)

เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม (ดู 435)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 140)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 701)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 734)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว (ดู 35)

ข้อมูลพื้นฐานด้านสนามกีฬาในเขตตำบลนาโส่ (ดู 514)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 484)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567 : [1 ก.ค. 2567]
  รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2567 : [17 มิ.ย. 2567]
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567 : [31 พ.ค. 2567]
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 : [30 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [25 เม.ย. 2567]
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 : [23 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 : [23 เม.ย. 2567]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 : [23 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 : [23 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจการสภาฯ