องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 6

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-979956
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.naso.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่
ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35140
​โทรศัพท์  045-979956
View : 849