องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy


ออนไลน์ : 11

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   4 ม.ค. 2566 135
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่   1 ต.ค. 2563 115