องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 10

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   2 ต.ค. 2566 113
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566   3 ต.ค. 2565 108
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566   3 ต.ค. 2565 108
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 ต.ค. 2564 100
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (M64090001108)   1 ก.ย. 2564 103
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (M64080027374)   26 ส.ค. 2564 102
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (M64070007564)   14 ก.ค. 2564 108
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564   30 ต.ค. 2563 85
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 ก.ย. 2563 96
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   9 ก.ย. 2563 124