องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 9

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566   3 ต.ค. 2565 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566   3 ต.ค. 2565 15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 ต.ค. 2564 15
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (M64090001108)   1 ก.ย. 2564 16
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (M64080027374)   26 ส.ค. 2564 14
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (M64070007564)   14 ก.ค. 2564 18
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564   30 ต.ค. 2563 15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 ก.ย. 2563 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   9 ก.ย. 2563 18