องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล และอำนวยการท้องถิ่น


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล และอำนวยการท้องถิ่น

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล และอำนวยการท้องถิ่น ดังนี้

          1. ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
          2. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
          3. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

          ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ในการโอนพนักงานส่วนตำบล โดยตรงได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร หมายเลขโทรศัพท์ 045 979 956 ในวันเวลาราชการ
เปิดไฟล์
โพสโดย : วิญญู   วันที่ : 23 มิถุนายน 2565   View : 55
ข่าวรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก  (ดู 35)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565  (ดู 44)
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล และอำนวยการท้องถิ่น  (ดู 98)
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล และอำนวยการท้องถิ่น  (ดู 55)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :