องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 8

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566   19 ต.ค. 2565 14
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565   18 ต.ค. 2564 18
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564   1 เม.ย. 2564 14