องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 10

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต   10 มี.ค. 2566 37
สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนที่มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 ก.ย. 2565 18