องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 14

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี พ.ศ.2566   15 มี.ค. 2566 42
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   15 มี.ค. 2565 38
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (2564-2566)   5 ต.ค. 2563 32