องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 15

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2567-2569)   16 เม.ย. 2567 48
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   2 ต.ค. 2566 20
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี พ.ศ.2566   15 มี.ค. 2566 141
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   15 มี.ค. 2565 131
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (2564-2566)   5 ต.ค. 2563 127