องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00002
วานนี้ 00013
เดือนนี้ 00295
เดือนก่อน 00318
ปีนี้ 03773
ปีก่อน 05472
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP CCTV - 20 มิ.ย. 2567(ดู 10) 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  - 20 มิ.ย. 2567(ดู 11) 
  โครงการกำจัดขยะมูลฝอย"จังหวัดสะอาด"และโครงการ"วัดประชารัฐสร้างสุข" - 20 มิ.ย. 2567(ดู 13) 
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง - 13 มิ.ย. 2567(ดู 25) 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี - 10 มิ.ย. 2567(ดู 29) 
  ออกบริการชำระภาษีนอกสถานที่เพื่อให้บริการประชาชน ณ บ้านท่าลาด หมู่ที่ 3 - 7 มิ.ย. 2567(ดู 40) 
  ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านกุดแดง หมู่ที่ 5 - 6 มิ.ย. 2567(ดู 42) 
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 - 18 ม.ค. 2567(ดู 324) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 - 16 ม.ค. 2567(ดู 542) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 - 26 ธ.ค. 2566(ดู 559) 
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 - 9 ม.ค. 2566(ดู 406) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก - 22 ธ.ค. 2565(ดู 379) 
  ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล และอำนวยการท้องถิ่น - 23 มิ.ย. 2565(ดู 543) 
  ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล และอำนวยการท้องถิ่น - 23 มิ.ย. 2565(ดู 454) 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567  - 13 พ.ค. 2567(ดู 57) 
  รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 - 13 พ.ค. 2567(ดู 19) 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 - 18 เม.ย. 2567(ดู 86) 
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 - 18 เม.ย. 2567(ดู 18) 
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 - 15 ม.ค. 2567(ดู 23) 
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 15 ม.ค. 2567(ดู 16) 
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 8 ธ.ค. 2566(ดู 14) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยู พร้อมฝาปิดเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร - 21 มิ.ย. 2567(ดู 6) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 - บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร - 13 มิ.ย. 2567(ดู 7) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู พร้อมฝาปิดเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร - 13 มิ.ย. 2567(ดู 7) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.018 สายบ้านกุดแดง หมู่ 5-สี่แยกหนองแวง ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding) - 15 พ.ค. 2567(ดู 134) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (M67040023400) - 24 เม.ย. 2567(ดู 539) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับผิวถนนด้วยแอสพันท์ติกคอนกรีตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 6 ก.ย. 2566(ดู 723) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับผิวถนนด้วยแอสพันท์ติกคอนกรีตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 23 ส.ค. 2566(ดู 471) 

ภาพกิจกรรม

กีฬา อบต.นาโส่คัพ ครั้งที่ 20 (ดู 401)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (ดู 358)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 91)

เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม (ดู 401)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 115)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 674)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 714)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว (ดู 2)

ข้อมูลพื้นฐานด้านสนามกีฬาในเขตตำบลนาโส่ (ดู 488)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 438)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2567 : [17 มิ.ย. 2567]
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567 : [31 พ.ค. 2567]
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 : [30 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [25 เม.ย. 2567]
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 : [23 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 : [23 เม.ย. 2567]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 : [23 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 : [23 เม.ย. 2567]
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 : [22 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจการสภาฯ