องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

            เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567  นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่  ได้เรียนเชิญผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่  เพื่อมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ทุกคน ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร  และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กรปลูกฝังจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
เปิดไฟล์
วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2567   View : 93