องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 5

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)   2 เม.ย. 2567 61
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   29 ก.ย. 2566 211
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   11 ต.ค. 2565 107
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   18 ต.ค. 2564 102
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   22 ต.ค. 2563 106
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   1 ต.ค. 2561 135
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   2 ต.ค. 2560 101