องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 10

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566   18 ต.ค. 2566 26
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565   3 ต.ค. 2565 109
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   3 ต.ค. 2565 104
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   4 ก.พ. 2565 94
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564   1 ต.ค. 2564 123
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   4 ก.พ. 2564 115