องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   1 ธ.ค. 2566 37
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566   4 ต.ค. 2566 15
รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน   1 เม.ย. 2566 125
รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน   1 เม.ย. 2565 124
รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2564 138
รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน   1 เม.ย. 2564 191
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563   6 ต.ค. 2563 118
รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน   11 เม.ย. 2563 138
สรุปผลการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563   9 ธ.ค. 2562 126