องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 9

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
คู่มือแนวปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   16 เม.ย. 2567 77
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริต   1 ต.ค. 2563 104