องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 5

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   2 ต.ค. 2566 81
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566   3 ต.ค. 2565 83
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566   3 ต.ค. 2565 75
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 ต.ค. 2564 79
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (M64090001108)   1 ก.ย. 2564 76
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (M64080027374)   26 ส.ค. 2564 79
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (M64070007564)   14 ก.ค. 2564 80
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564   30 ต.ค. 2563 66
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 ก.ย. 2563 70
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   9 ก.ย. 2563 97