องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 6

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   2 ต.ค. 2566 125
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566   3 ต.ค. 2565 120
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566   3 ต.ค. 2565 130
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 ต.ค. 2564 113
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (M64090001108)   1 ก.ย. 2564 116
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (M64080027374)   26 ส.ค. 2564 109
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (M64070007564)   14 ก.ค. 2564 117
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564   30 ต.ค. 2563 94
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 ก.ย. 2563 107
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   9 ก.ย. 2563 142