องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 13

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   29 ก.ย. 2566 79
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565   30 ก.ย. 2565 103