องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 14

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567   23 เม.ย. 2567 52
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566   22 เม.ย. 2567 58
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   29 ก.ย. 2566 134
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565   30 ก.ย. 2565 151