องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy วันที่ ผู้ชม
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

            เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567  นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมัน.....

4 ก.พ. 2567 140