องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 7

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
แผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2563 165
แผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ 2563   1 ต.ค. 2562 129
แผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ 2562   28 ก.ย. 2561 109