องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

รายงานประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 8

รายงานประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565   25 ม.ค. 2566 155
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565   18 ส.ค. 2565 159
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565   20 มิ.ย. 2565 120
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565   3 มี.ค. 2565 143
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565   18 ม.ค. 2565 132