องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 6

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2567   27 มี.ค. 2567 61
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566   19 ต.ค. 2565 126
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565   18 ต.ค. 2564 134
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564   1 เม.ย. 2564 113