องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 2

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   2 ต.ค. 2566 61
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน   5 เม.ย. 2566 109
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน   5 เม.ย. 2566 113
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน   1 เม.ย. 2565 158