องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 13

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566   3 ต.ค. 2566 55
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต   10 มี.ค. 2566 133
สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนที่มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 ก.ย. 2565 276