องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

ระเบียบและข้อบัญญัติ


ออนไลน์ : 4

ระเบียบและข้อบัญญัติ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   23 ส.ค. 2566 100
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562   19 ก.ค. 2565 182
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   14 ก.ย. 2564 103
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   23 ก.ย. 2563 105