องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 6

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566   1 ต.ค. 2563 170
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563   9 ต.ค. 2560 99