องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 4

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2567 - 2569 )   1 ส.ค. 2566 31
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566   1 ต.ค. 2563 225
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563   9 ต.ค. 2560 135