องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 13 พ.ค. 2567 57
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 13 พ.ค. 2567 20
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 18 เม.ย. 2567 86
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 18 เม.ย. 2567 19
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 15 ม.ค. 2567 23
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 15 ม.ค. 2567 16
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 8 ธ.ค. 2566 14
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 4 ธ.ค. 2566 2
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 4 ธ.ค. 2566 2
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 25 ก.ย. 2566 12
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 25 ก.ย. 2566 9
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เขตเลือกตั้งที่ ๙ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 31 ส.ค. 2566 418
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 11 ส.ค. 2566 2
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 7 ส.ค. 2566 11
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 3 ส.ค. 2566 2
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 14 มิ.ย. 2566 11
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 9 มิ.ย. 2566 2
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 9 มิ.ย. 2566 2
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 27 ม.ค. 2566 11
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 25 ม.ค. 2566 12
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 20 ม.ค. 2566 2
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 20 ม.ค. 2566 2
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 20 ธ.ค. 2565 354
ประกาศเรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 20 ธ.ค. 2565 438
ประกาศเรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 2 ส.ค. 2565 412
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 2 ส.ค. 2565 411
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 8 มิ.ย. 2565 537
ประกาศเรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 8 มิ.ย. 2565 395
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 10 ม.ค. 2565 215
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 5 ม.ค. 2565 178