องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2567   14 ก.พ. 2567 65
รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2566   4 ม.ค. 2567 152
รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   19 ธ.ค. 2566 175
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   18 ธ.ค. 2566 170
รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2566   5 ต.ค. 2566 112
รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2566   17 ส.ค. 2566 287
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564   31 มี.ค. 2565 83
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564   22 ธ.ค. 2564 75
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563   17 พ.ย. 2563 78
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562   17 ต.ค. 2562 80