องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

ระบบแจ้งปัญหาเมือง Traffy Fondue


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ระบบแจ้งปัญหาเมือง Traffy Fondue


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เปิดระบบ Traffy Fondue (ท่านพี่ฟ้องดู) เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเข้ามายัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่โดยตรง หรือหน่วยงานไกล้เคียงที่รับผิดชอบ ถ้าพบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิดเดียว เพียงแค่สแกน QR Code หรือคลิ๊กลิงก์ด้านล่างนี้ >>>https://landing.traffy.in.th?key=JjdNKKHq<<<
โพสโดย : วิญญู   วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565   View : 285
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ดู 284)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ขอความร่วมมือคัดแยกขยะก่อนทิ้ง พ.ศ.2564   (ดู 228)
ประกาศเรื่องมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 292)
โครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ  (ดู 259)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่  (ดู 220)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 11  (ดู 227)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่  (ดู 228)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :