ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ได้นำ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ทุกเช้าวันจันทร์ ก่อนทำงานเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตร์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เปิดระบบ Traffy Fondue (ท่านพี่ฟ้องดู) เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเข้ามายัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่โดยตรง หรือหน่วยงานไกล้เคียงที่รับผิดชอบ ถ้าพบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิดเดียว เพียงแค่สแกน QR Code หรือคลิ๊กลิงก์ด้านล่างนี้ >>>https://landing.traffy.in.th?key=JjdNKKHq<<<

          23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช" องค์การบริหารส่วนตำบลนนาโส่ การนำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ นำข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ประกาศ "เลิกทาส" ในประเทศไทย ตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2417 และห้ามมีการซื้อขายทาสอีก

          เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ นำข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ขอเชิญประชาชนในพื้นที่อำเภอกุดชุม เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ กลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำผังร่างฯ ผังเมืองรวมชุมชนกุดชุม จังหวัดยโสธร

          เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สภาองค์กรชุมชนตำบลนาโส่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโส่ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครูจากทุกโรงเรียนในเขตตำบลนาโส่ อสม.ทุกหมู่บ้าน พ่อค้าแม่ค้าและตัวแทนชาวบ้านจากทุกหมู่บ้าน พร้อมใจกันเปิด "ตลาดชุมชนคนนาโส่" ณ บริเวณลานสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

เริ่มต้นก่อนหน้า1234567ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 7

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ